ΝΕΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑ DOWNLOAD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχική σελίδα | Αυτόνομα συστήματα
Λογισμικό διαχείρισης

Το λογισμικό SmartAPS - ανεπτυγμένο από την Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΕ - μπορεί να διαχειρίζεται πλήρως τη Μονάδα Ισχύος. Απαρτίζεται από μονάδες λογισμικού απομακρυσμένου σταθμού και σταθμού βάσης. Παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να εξασφαλιστεί η ομαλή και αδιάλειπτη παροχή ισχύος σε οποιοδήποτε εξωτερικό φορτίο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μονάδας Ισχύος.

Μονάδα Απομακρυσμένου Σταθμού

Η μονάδα απομακρυσμένου σταθμού, λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες και τις λειτουργικές ποσότητες, όπως η θερμοκρασία, η ψύξη, τα ρεύματα που παράγονται, ο προγραμματισμός της εκκίνησης της γεννήτριας κλπ., ενώ καταναλώνεται ένα πολύ μικρό μέρος της ενέργειας.

Μέθοδοι επικοινωνίας

 • Σειριακή (RS232, RS485)
 • Μόντεμ
 • Ethernet 10Mbps
 • GSM / GPRS
 • RF 2,4 GHz

Μονάδα σταθμού βάσης

 • Κεντρική διαχείριση για όλους τους απομακρυσμένους σταθμούς
 • Ενσωμάτωση Βάσης δεδομένων(SQLEXPRESS 2005/2008, SQL Server 2005/2008, mySQL, Oracle)
 • Μορφές εξαγωγής δεδομένων (PDF, Excel και αρχεία CSV)
 • Προβολές πραγματικού χρόνου, συλλογή δεδομένων για όλες τις παραμέτρους παρακολούθησης
 • Διαχείριση σφαλμάτων συναγερμού
 • Εκτεταμένες αναφορές
 • Προκαθορισμένη λίστα χρηστών και επίπεδα πρόσβασης

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

 • Windows XP / Vista / Seven, Windows Server 2003/2008


Η εταιρία
Εταιρικό προφίλ
Το όραμα
Η ομάδα
Οργανόγραμμα
Υποδομή
Κύριοι πελάτες
Κοινωνική ευθύνη


Αιολική
ενέργεια

Εκτίμηση αιολικού δυναμικού
Μετεωρολογικοί Ιστοί
Εξοπλισμός ιστών
Αγκύρια Manta Ray
LIDAR
Αισθητήρια όργανα
Ενεργειακές Μελέτες
WindSim
Συμβουλευτικές υπηρεσίες


Μικρά
Αιολικά

Γενικά
Μηχανές Οριζοντίου Αξονα
Μηχανές Καθέτου Αξονα
Αδειοδότηση
Μετρήσεις αιολικού δυναμικού


Φωτοβολταϊκά συστήματα
NET-Metering
Αδειοδότηση
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αδειοδότηση
Υπηρεσίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Αυτόνομα
συστήματα

Μονάδες Ισχύος
Λογισμικό διαχείρισης
Ενεργειακές κυψέλες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ