ΝΕΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑ DOWNLOAD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχική σελίδα | Η εταιρία
Εταιρικό προφίλ

Η Εναλλακτική Ενεργειακή A.E. (2EN) δραστηριοποιείται από το 2001 στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους κλάδους της Αιολικής ενέργειας, την Εμπορία, Μελέτη και Κατασκευή Φωτοβολταϊκών σταθμών και την Ανάπτυξη Αυτόνομων Μονάδων Παροχής Ενέργειας.

Διαθέτοντας υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, σοβαρή εμπειρία σε μελέτη έργων Α.Π.Ε. και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, αναλαμβάνει όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται, από την προμήθεια των υλικών, την ανάλυση, τον σχεδιασμό και τις μελέτες, τις διαδικασίες αδειοδότησης και την κατασκευή, ως τη λειτουργία και τη συντήρηση των έργων.

Στόχοι

Διατηρώντας σημαντική εμπειρία στο χώρο των ΑΠΕ, η 2ΕΝ στοχεύει

 • στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε έργα ΑΠΕ,
 • στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του έργου και την ελαχιστοποίηση των επενδυτικών κινδύνων,
 • στην ικανοποίηση των απαιτήσεων διεθνών προτύπων,
 • στην κατασκευή μετεωρολογικών συστημάτων μέτρησης,
 • στην ανάπτυξη καινοτόμων αισθητήρων και εξελιγμένων μονάδων παροχής ισχύος,
 • στην ενίσχυση του διεθνούς δικτύου πωλήσεων.

Δυναμική

 • Εφαρμόζουμε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον, με στόχο την επίτευξη των στόχων και του οράματος των ανθρώπινων πόρων της εταιρείας, των πελατών και των συνεργατών.
 • Εργαζόμαστε με ευελιξία σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τεχνολογία.

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία καθιερώνει, τεκμηριώνει, εξελίσσει και διατηρεί - Συστήμα Ποιότητας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2008 και ISO/IEC 17025:2005:

 • Προσδιορίζει την πολιτική, τα συστήματα, τα προγράμματα, τις διαδικασίες και τις οδηγίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της,
 • Αναγνωρίζει τις διεργασίες που απαιτούνται για τη διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας και τις εφαρμόζει στο σύνολό της,
 • Καθορίζει τα κριτήρια και τις μεθόδους που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία και ο αποτελεσματικός έλεγχος των διεργασιών αυτών,
 • Εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων και των πληροφοριών που απαιτούνται για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση των διεργασιών αυτών,
 • Παρακολουθεί, μετρά και αναλύει τις παραπάνω διεργασίες και
 • Θέτει σε εφαρμογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των προδιαγεγραμμένων, αποτελεσμάτων και της διαρκούς βελτίωσης των διεργασιών της.

Πιστοποιημένες υπηρεσίες

Πεδίο εφαρμογής ISO/IEC 17025:2005 χορηγούμενο από τον φορέα πιστοποίησης ΕΣΥΔ:
"Μέτρηση και Ανάλυση Αιολικού Δυναμικού"

Εμπειρία

 • Εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία εκατοντάδων σταθμών μέτρησης αιολικού δυναμικού για πλήθος εταιρειών ελληνικών ή ξένων συμφερόντων.
 • Εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών σταθμών στην έρημο Gobi της Μογγολίας, στη Γαλλία, την Τουρκία, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Αλβανία.
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση του αιολικού χάρτη της Ελλάδας.
 • Μετρήσεις με δέσμιο αερόστατο και ραδιοβολίδες, για το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
 • Μετρήσεις από απόσταση με τη χρήση LIDAR (WINDCUBE), εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη συνεχή λειτουργία του συστήματος.
 • Εκτίμηση αιολικού δυναμικού για μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων.
 • Micrositing & εκτίμηση της ενεργειακής παραγωγής για πάνω από 500MW αιολικών πάρκων για πλήθος εταιρειών.
 • Mελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε στέγες και σε αγροτεμάχια.
 • Αξιολόγηση επενδύσεων ΑΠΕ και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Συμμετοχή σε πλήθος εκθέσεων στην Ευρώπη.

Διεθνής παρουσία

Η 2EN έχει καταστήσει το όνομά της αναγνωρίσιμο, παρέχοντας υπηρεσίες και πωλήσεις σε διεθνές επίπεδο, σε χώρες όπως:

 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Αλβανία
 • Τουρκία
 • Κύπρος
 • Αίγυπτος
 • Λιβύη


Η εταιρία
Εταιρικό προφίλ
Το όραμα
Η ομάδα
Οργανόγραμμα
Υποδομή
Κύριοι πελάτες
Κοινωνική ευθύνη


Αιολική
ενέργεια

Εκτίμηση αιολικού δυναμικού
Μετεωρολογικοί Ιστοί
Εξοπλισμός ιστών
Αγκύρια Manta Ray
LIDAR
Αισθητήρια όργανα
Ενεργειακές Μελέτες
WindSim
Συμβουλευτικές υπηρεσίες


Μικρά
Αιολικά

Γενικά
Μηχανές Οριζοντίου Αξονα
Μηχανές Καθέτου Αξονα
Αδειοδότηση
Μετρήσεις αιολικού δυναμικού


Φωτοβολταϊκά συστήματα
NET-Metering
Αδειοδότηση
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αδειοδότηση
Υπηρεσίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Αυτόνομα
συστήματα

Μονάδες Ισχύος
Λογισμικό διαχείρισης
Ενεργειακές κυψέλες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ