ΝΕΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑ DOWNLOAD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγκαταστάσεις

Η Εναλλακτική Ενεργειακή Α.Ε. με ανθρώπινο δυναμικό 18 επαγγελματιών που κατέχουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο, λειτουργεί δύο γραφεία.

 • Πειραιάς
 • Πόλογος Αμφίκλειας

Αποθήκη

 • Πόλογος Αμφίκλειας

Οχήματα

 • Φορτηγά
 • Oχήματα 4x4
 • Snowmobiles
 • Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα

Μηχανουργικός εξοπλισμός

 • Κέντρο τόρνευσης
 • Υδραυλικές πρέσες διαμόρφωσης
 • Μηχανές συγκόλλησης

Εξοπλισμός υπαίθρου

 • Υδραυλικά συστήματα αγκύρωσης
 • Ειδικά εργαλεία
 • Κινητές γεννήτριες
 • Εξοπλισμός ασφαλείας

Λογισμικό που περιλαμβάνει εφαρμογές

 • Διαχείρισης Εξοπλισμού
 • Επικοινωνίας και ελέγχου ποιότητας μετρήσεων
 • 3D Μοντελοποίησης πεδίων Ροής
 • Σχεδιασμού CAD & CAE
 • Δυναμικής ανάλυσης κατασκευών (FEA)


Η εταιρία
Εταιρικό προφίλ
Το όραμα
Η ομάδα
Οργανόγραμμα
Υποδομή
Κύριοι πελάτες
Κοινωνική ευθύνη


Αιολική
ενέργεια

Εκτίμηση αιολικού δυναμικού
Μετεωρολογικοί Ιστοί
Εξοπλισμός ιστών
Αγκύρια Manta Ray
LIDAR
Αισθητήρια όργανα
Ενεργειακές Μελέτες
WindSim
Συμβουλευτικές υπηρεσίες


Μικρά
Αιολικά

Γενικά
Μηχανές Οριζοντίου Αξονα
Μηχανές Καθέτου Αξονα
Αδειοδότηση
Μετρήσεις αιολικού δυναμικού


Φωτοβολταϊκά συστήματα
NET-Metering
Αδειοδότηση
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αδειοδότηση
Υπηρεσίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Αυτόνομα
συστήματα

Μονάδες Ισχύος
Λογισμικό διαχείρισης
Ενεργειακές κυψέλες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ