ΝΕΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑ DOWNLOAD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαδικασίες αδειοδότησης

 • Υποστήριξη στις διαδικασίες αδειοδότησης τόσο για το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις στέγες» όσο και για εγκαταστάσεις σε αγροτεμάχια.
 • Σύνταξη και υποβολή φακέλων για την χορήγηση των απαιτούμενων αδειών

Μελέτη & Σχεδιασμός Συστήματος

Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών και τεχνικών μας, αναλαμβάνει την μελέτη και τον σχεδιασμό του συστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ανάγκες του χώρου σας, προσομοιώνοντας το σύστημα με ειδικό λογισμικό έτσι ώστε να επιτυγχάνεται:

 • η σωστή λειτουργία,
 • η βέλτιστη απόδοση,
 • η ασφάλεια του έργου.

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης ενός Φ/Β σταθμού χρησιμοποιούμε πληροφορίες τόσο από εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, όσο και από δίκτυο μετρητικών σταθμών που διατηρεί η εταιρεία για το σκοπό αυτό σε όλη την επικράτεια.

 • Mέση μηνιαία θερμοκρασία
 • Mέση μηνιαία ταχύτητα ανέμου
 • Mέση μηνιαία σχετική υγρασία
 • Mέση οριζόντια ακτινοβολία

Για τον σχεδιασμό της χωροθέτησης λαμβάνουμε υπόψη τις εξής βασικές αρχές:

 • Nότιος προσανατολισμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
 • Τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να σχηματίζουν γωνία 25-35 μοίρες με το οριζόντιο επίπεδο ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος.
 • Αποφυγή σκίασης των πλαισίων μεταξύ τους.
 • Τοποθέτηση των πλαισίων ώστε κανένα αντικείμενο (δέντρο, καμινάδα, λόφος, σκεπή, κλπ) να μην ρίχνει την σκιά του στα πλαίσια κατά την διάρκεια της ημέρας.

Προμήθεια εξοπλισμού

Η Εναλλακτική Ενεργειακή (2ΕΝ) σε συνεργασία με τους κορυφαίους κατασκευαστές της αγοράς, σας παρέχει όλα τα είδη του απαραίτητου εξοπλισμού για το έργο σας.

 • Φωτοβολταϊκά πλαίσια
 • Αντιστροφείς
 • Συσσωρευτές
 • Ρυθμιστές φόρτισης
 • Βάσεις στήριξης
 • Συστήματα παρακολούθησης

Εγκατάσταση Σταθμού

Η 2ΕΝ διαθέτει έμπειρους τεχνικούς και εγκαταστάτες για την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών & στεγών και την σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο.
Τηρούμε αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα για την αποπεράτωση του έργου, ενώ παράγουμε τεχνικές αναφορές της προόδου κατά τα στάδια κατασκευής.

Συντήρηση Σταθμού

Στα πλαίσια της παροχής πλήρους υποστήριξης για την καλή λειτουργία του συστήματός σας, η 2ΕΝ προσφέρει υπηρεσία θερμογράφισης φωτοβολταϊκών σταθμών με στόχο τον εντοπισμό προβλημάτων κατά τη λειτουργία του πάρκου.
Δείτε παρακάτω το αποτέλεσμα της θερμογράφισης των πλαισίων, στα οποία πέφτει η σκιά από ιστό κάμερας, αργά το απόγευμα. Τα cells τα οποία σκιάζονται παρουσιάζουν μεγαλύτερη θερμοκρασία από τα άλλα.

Χρηματοδότηση έργου

 • Ευνοϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα
 • Συνεργασία με πλήθος τραπεζών

Αξιολόγηση επενδύσεων

 • Σύνταξη Ενεργειακών μελετών
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών
 • Αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας του Φ/Β σταθμού
 • Αξιολόγηση των χορηγούμενων αδειών


Η εταιρία
Εταιρικό προφίλ
Το όραμα
Η ομάδα
Οργανόγραμμα
Υποδομή
Κύριοι πελάτες
Κοινωνική ευθύνη


Αιολική
ενέργεια

Εκτίμηση αιολικού δυναμικού
Μετεωρολογικοί Ιστοί
Εξοπλισμός ιστών
Αγκύρια Manta Ray
LIDAR
Αισθητήρια όργανα
Ενεργειακές Μελέτες
WindSim
Συμβουλευτικές υπηρεσίες


Μικρά
Αιολικά

Γενικά
Μηχανές Οριζοντίου Αξονα
Μηχανές Καθέτου Αξονα
Αδειοδότηση
Μετρήσεις αιολικού δυναμικού


Φωτοβολταϊκά συστήματα
NET-Metering
Αδειοδότηση
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αδειοδότηση
Υπηρεσίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Αυτόνομα
συστήματα

Μονάδες Ισχύος
Λογισμικό διαχείρισης
Ενεργειακές κυψέλες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ