ΝΕΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑ DOWNLOAD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι βάσεις για την ανάπτυξη των Μικρών Ανεμογγενητριών στην Ελλάδα τέθηκαν με την υιοθέτηση του Νόμου 3851/2010 με τον οποίο

 • προσδιορίστηκαν οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
 • οι επενδυτές απαλλάχθηκαν από τις αποφάσεις εξαίρεσης,
 • διαμορφώθηκε ειδικό τιμολόγιο για ανεμογεννήτριες < των 50kW
 • οι επενδυτές απαλλάχθηκαν από την ανάγκη εκπόνησης αιολικών μετρήσεων σε επίπεδο αδειοδότησης.

Κρίσιμη παράμετρος για την υλοποίηση της επένδυσης παραμένει η γνώση του αιολικού δυναμικού της περιοχής εγκατάστασης.

Εξασφαλίστε ότι φυσάει άνεμος: Απλά ρωτήστε τη 2EN πώς

Κάντε μια στάση στη 2EN για μικρές εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας. Αν είστε αγρότης, αν έχετε εμπορικές/βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή αν σας ενδιαφέρουν εφαρμογές για το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού, είμαστε οι απαραίτητοι συνεργάτες σας. Παρέχουμε όλο το φάσμα των υπηρεσιών:

 • Αξιολόγηση πεδίου
 • Μηχανική
 • Προμήθεια εξοπλισμού
 • κατασκευή έργου

Παροχή μικρών ανεμογεννητριών με την αξιοπιστία της 2ΕΝ

Ελαχιστοποιείστε τον κίνδυνο, μεγιστοποιείστε τα έσοδα

Οι κατηγορίες του αιολικού δυναμικού σε (m/sec) μέσης ετήσιας τιμής ανέμου έχουν ως εξής:

 • Ανεπαρκές <4
 • Χαμηλό 4 – 5,5
 • Μέσο 5,5 -7
 • Υψηλό 7 - 9
 • Πολύ υψηλό >9

Σε περιοχές με μέσο ή υψηλό αιολικό δυναμικό που στο συμπέρασμα αυτό συγκλίνουν οι πηγές πληροφόρησης υπάρχει λιγότερο επενδυτικό ρίσκο.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες αιολικού δυναμικού υπάρχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα διότι:

 • Στο χαμηλό αιολικό δυναμικό αδυνατούμε να γνωρίζουμε την περίοδο απόσβεσης της επένδυσης.
 • Στο υψηλό αιολικό δυναμικό αδυνατούμε να γνωρίζουμε αν η Ανεμογεννήτρια προσαρμοστεί σωστά και αντέξει στις συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης.
 • Είναι οικονομοτεχνικά χρήσιμο να επιλέξουμε το ύψος πύργου που είναι βέλτιστο στην σχέση τιμής απόδοσης.

Είναι φανερό πλέον ότι η μέτρηση του αιολικού δυναμικού της θέσης εγκατάστασης θα εξαλείψει τον παράγοντα της αβεβαιότητας και θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην επένδυση.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, οι τράπεζες απαιτούν να λάβουν σαφείς πιστοποιήσεις σε σχέση με τη δυνατότητα της επένδυσης να αποπληρώνει τα δάνειά της.


Η εταιρία
Εταιρικό προφίλ
Το όραμα
Η ομάδα
Οργανόγραμμα
Υποδομή
Κύριοι πελάτες
Κοινωνική ευθύνη


Αιολική
ενέργεια

Εκτίμηση αιολικού δυναμικού
Μετεωρολογικοί Ιστοί
Εξοπλισμός ιστών
Αγκύρια Manta Ray
LIDAR
Αισθητήρια όργανα
Ενεργειακές Μελέτες
WindSim
Συμβουλευτικές υπηρεσίες


Μικρά
Αιολικά

Γενικά
Μηχανές Οριζοντίου Αξονα
Μηχανές Καθέτου Αξονα
Αδειοδότηση
Μετρήσεις αιολικού δυναμικού


Φωτοβολταϊκά συστήματα
NET-Metering
Αδειοδότηση
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αδειοδότηση
Υπηρεσίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Αυτόνομα
συστήματα

Μονάδες Ισχύος
Λογισμικό διαχείρισης
Ενεργειακές κυψέλες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ