ΝΕΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑ DOWNLOAD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχική σελίδα | Μικρά Αιολικά
Μετρήσεις Αιολικού δυναμικού για εγκατάσταση Μικρών Ανεμογεννητριών

Η Εναλλακτική Ενεργειακή (2EN) έχοντας πολυετή εμπειρία στην μέτρηση αιολικού δυναμικού, σας παρέχει εξοπλισμό για την εγκατάσταση σταθμού μέτρησης ύψους 10 μέτρων.

Σας προσφέρουμε δυο εναλλακτικές λύσεις στην επιλογή του ιστού που θα αποτελέσει τον φορέα του σταθμού μέτρησης.

1. Ιστός Φ70

Ο ιστός Φ70 προσφέρεται για εγκατάσταση σταθμών μέτρησης αιολικού δυναμικού σε περιοχές χωρίς έντονη χιονόπτωση. Είναι χαμηλού κόστους και εύκολα μεταφέρσιμος σε περίπτωση εγκατάστασης σε περιοχή χωρίς πρόσβαση. Όλοι οι βραχίονες και τα παρελκόμενα που συνοδεύουν τον συγκεκριμένο ιστό είναι ανάλογων διαστάσεων ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου IEC 61400-12-1.

2. Ιστός Φ130

Ο ιστός Φ130 προσφέρεται για εγκατάσταση σταθμών μέτρησης αιολικού δυναμικού σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο που εμφανίζουν ελαφρά χιονόπτωση κατα περιόδους. Είναι υψηλότερου κόστους από τον Φ70 αλλά παραμένει εύκολα μεταφέρσιμος σε περίπτωση εγκατάστασης σε περιοχή χωρίς πρόσβαση. Όλοι οι βραχίονες και τα παρελκόμενα που συνοδεύουν τον συγκεκριμένο ιστό είναι ανάλογων διαστάσεων ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου IEC 61400-12-1. Επιπλέον αυτός ο ιστός μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί σε ύψος 20 ή και 30 μέτρων με την προμήθεια μόνο των επιπρόσθετων υλικών.

Κοστολόγηση εξοπλισμού μετρήσεων

  • Πλήρες σύστημα μετρήσεων αιολικού δυναμικού ύψους 10μέτρων, με ιστό διατομής Φ70. Δείτε τον τιμοκατάλογο.
  • Πλήρες σύστημα μετρήσεων αιολικού δυναμικού ύψους 10μέτρων, με ιστό διατομής Φ130. Δείτε τον τιμοκατάλογο.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. Στην τιμή περιλαμβάνεται μεταφορά σε αποθήκη ή μεταφορική εταιρία στην Αθήνα.

Περιγραφή εξοπλισμού μέτρησης

Ο κάθε σταθμός είναι εξοπλισμένος με καταγραφικό μηχάνημα στυλίτη 10 της εταιρείας Symmetron, σύστημα τηλεμετάδοσης των δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας, αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα παροχής ισχύος, (1) ή (2) ανεμόμετρα, (1) ανεμοδείκτη ως εξής:

Όλα τα ανεμόμετρα που χρησιμοποιούνται είναι βαθμονομημένα από κατάλληλο φορέα.
Ο ιστός είναι σωληνωτός διαμέτρου Φ70mm ή Φ130mm.
Σε κάθε περίπτωση τηρούνται όλες οι σχετικές προδιαγραφές για την σωστή και ακριβή καταγραφή του αιολικού δυναμικού σύμφωνα προς το IEC 61400-12-1.
Η συχνότητα δειγματοληψίας είναι 1 Hz.
Κάθε 10 λεπτά αποθηκεύονται στη μνήμη του καταγραφικού για κάθε ύψος μέτρησης τα ακόλουθα μεγέθη:

  • Ελάχιστη (min), μέγιστη (max), μέση τιμή (avg) και τυπική απόκλιση(sdv) της ταχύτητας του ανέμου
  • Ελάχιστη (min), μέγιστη (max), μέση τιμή (avg) και τυπική απόκλιση(sdv) της διεύθυνσης του ανέμου


Η εταιρία
Εταιρικό προφίλ
Το όραμα
Η ομάδα
Οργανόγραμμα
Υποδομή
Κύριοι πελάτες
Κοινωνική ευθύνη


Αιολική
ενέργεια

Εκτίμηση αιολικού δυναμικού
Μετεωρολογικοί Ιστοί
Εξοπλισμός ιστών
Αγκύρια Manta Ray
LIDAR
Αισθητήρια όργανα
Ενεργειακές Μελέτες
WindSim
Συμβουλευτικές υπηρεσίες


Μικρά
Αιολικά

Γενικά
Μηχανές Οριζοντίου Αξονα
Μηχανές Καθέτου Αξονα
Αδειοδότηση
Μετρήσεις αιολικού δυναμικού


Φωτοβολταϊκά συστήματα
NET-Metering
Αδειοδότηση
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αδειοδότηση
Υπηρεσίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Αυτόνομα
συστήματα

Μονάδες Ισχύος
Λογισμικό διαχείρισης
Ενεργειακές κυψέλες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ