ΝΕΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑ DOWNLOAD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι άνθρωποι της Εναλλακτικής Ενεργειακής (2EN) έχουν δεσμευθεί να τηρούν εξαιρετικές και νομικά επαγγελματικές πρακτικές, σε συνδυασμό με κορυφαία στην κατηγορία τους προϊόντα και υπηρεσίες.

Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των δικών σας αναγκών και προσδοκιών.


Γι' αυτό το λόγο:
 • Δραστηριοποιούμαστε ευέλικτα σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας: από απλοί τεχνικοί, έως παροχείς ολοκληρωμένων λύσεων σύνθετων έργων, με αποδοτική συνεργασία, επικοινωνία, διαχείριση γνώσης και χρήση κατάλληλης τεχνολογίας.
 • Εξελισσόμαστε και βελτιωνόμαστε συνεχώς, ως εταιρεία και επαγγελματίες, ανταποκρινόμενοι διαρκώς στις δυναμικές απαιτήσεις της αγοράς και του φυσικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντός μας.
 • Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και τις προοπτικές του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε συνεχώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες που να συνάδουν με τις απαιτήσεις και τη ζήτηση της αγοράς.

Ανθρώπινο δυναμικό

Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό που απαρτίζεται από:

 • επιστημονικό προσωπικό (παροχή υπηρεσιών, ανάπτυξη συστημάτων & εφαρμογών)
 • τεχνικό προσωπικό (εγκαταστάσεις, τεχνική υποστήριξη, διαχείριση αποθήκης)
 • διοικητικό & οικονομικό προσωπικό (διοίκηση εταιρείας, λογιστήριο)

Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Σύμβουλοι ποιότητας
 • Εξειδικευμένοι συνεργάτες (ανάπτυξη συστημάτων & εφαρμογών)
 • Έμπειροι αναρριχητές
 • Υπεργολάβοι - Προμηθευτές για:
 • Προμήθεια πρώτων υλών
 • Προμήθεια βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Κοπή και διαμόρφωση ελασμάτων
 • Διέλαση


Η εταιρία
Εταιρικό προφίλ
Το όραμα
Η ομάδα
Οργανόγραμμα
Υποδομή
Κύριοι πελάτες
Κοινωνική ευθύνη


Αιολική
ενέργεια

Εκτίμηση αιολικού δυναμικού
Μετεωρολογικοί Ιστοί
Εξοπλισμός ιστών
Αγκύρια Manta Ray
LIDAR
Αισθητήρια όργανα
Ενεργειακές Μελέτες
WindSim
Συμβουλευτικές υπηρεσίες


Μικρά
Αιολικά

Γενικά
Μηχανές Οριζοντίου Αξονα
Μηχανές Καθέτου Αξονα
Αδειοδότηση
Μετρήσεις αιολικού δυναμικού


Φωτοβολταϊκά συστήματα
NET-Metering
Αδειοδότηση
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αδειοδότηση
Υπηρεσίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Αυτόνομα
συστήματα

Μονάδες Ισχύος
Λογισμικό διαχείρισης
Ενεργειακές κυψέλες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ