ΝΕΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑ DOWNLOAD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όραμα

  • Η πλήρης, αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μπορούν να παρέχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η σοβαρή διείσδυσή τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και κατ'επέκταση στην καθημερινή ζωή του πολίτη.

  • Η σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και γενικώς από κάθε μορφής ρυπογόνου ενέργειας.

  • Η σταδιακή διείσδυση των Α.Π.Ε. στην καθημερινή μας ζωή εξασφαλίζοντας ένα πιο φυσικό περιβάλλον και βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

Αποστολή

  • Η καθοριστική συμμετοχή και συμβολή της Εταιρείας μας στην υλοποίηση του οράματός μας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με την ανάπτυξη, εφαρμογή και εξέλιξη αποτελεσματικών και αποδοτικών μεθόδων παραγωγής καθαρής και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας.

  • Συμμετοχή στην προσπάθεια μείωσης των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων (CO2) που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στην εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και στην επίτευξη των εθνικών στόχων όσον αφορά τη διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

  • Η διάδοση της φιλοσοφίας των ΑΠΕ που εστιάζεται στη λογική του ότι δανειζόμαστε τους φυσικούς πόρους του πλανήτη από τις επόμενες γενεές και ως εκ τούτου πρέπει να τις διαχειριστούμε με σύνεση και σωφροσύνη.

Στρατηγική

Η στρατηγική της Εναλλακτικής Ενεργειακής στοχεύει στην ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων τομέων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Στην παρούσα φάση η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς των αιολικών, των φωτοβολταικών συστημάτων καθώς και στην παραγωγή θερμότητας από συσσωματώματα γεωργικών υπολειμμάτων (pellets) σε εφαρμογές κεντρικής θέρμανσης.


Η εταιρία
Εταιρικό προφίλ
Το όραμα
Η ομάδα
Οργανόγραμμα
Υποδομή
Κύριοι πελάτες
Κοινωνική ευθύνη


Αιολική
ενέργεια

Εκτίμηση αιολικού δυναμικού
Μετεωρολογικοί Ιστοί
Εξοπλισμός ιστών
Αγκύρια Manta Ray
LIDAR
Αισθητήρια όργανα
Ενεργειακές Μελέτες
WindSim
Συμβουλευτικές υπηρεσίες


Μικρά
Αιολικά

Γενικά
Μηχανές Οριζοντίου Αξονα
Μηχανές Καθέτου Αξονα
Αδειοδότηση
Μετρήσεις αιολικού δυναμικού


Φωτοβολταϊκά συστήματα
NET-Metering
Αδειοδότηση
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αδειοδότηση
Υπηρεσίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Αυτόνομα
συστήματα

Μονάδες Ισχύος
Λογισμικό διαχείρισης
Ενεργειακές κυψέλες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ