ΝΕΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑ DOWNLOAD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχική σελίδα
Εργαστήρια

Η ομάδα της 2EN δεν χάνει την ευκαιρία να συμμετέχει σε εργαστήρια, να εξελίξει τα επιστημονικά πεδία γνώσης και τις πρακτικές και να συγκριθεί με άλλους επαγγελματίες του χώρου.

Δεκέμβριος 2013

H 2EN θα συμμετέχει στο EWEA Technology Workshop: Wind Power Forecasting, που θα πραγματοποιηθεί στις 03-04 Δεκεμβρίου 2013 στο Ρότερνταμ.
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Ιούνιος 2013

Η 2EN συμμετείχε επιτυχώς στο EWEA Technology Workshop που πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία τον Ιούνιο του 2013. Το θέμα του εργαστηρίου ήταν να συγκρίνει την Εκτίμηση της Ενεργειακής Παραγωγής για ένα αιολικό πάρκο που δινόταν ως άσκηση. Στο εργαστήριο συμμετείχαν 135 οργανισμοί από 23 χώρες που σχετίζονται με τους τομείς :

 • Συμβουλευτική
 • Ανάπτυξη έργων
 • R & D / Πανεπιστήμιο
 • Κατασκευή ανεμογεννητριών
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Φορέας πιστοποίησης
 • Παροχή υπηρεσιών

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα για το αιολικό πάρκο, τα στοιχεία για τις ανεμογεννήτριες, τις κλιματολογικές και τοπογραφικές εισροές, η ομάδα της 2EN εκτίμησε την παραγώμενη ενέργεια σε 75.64GWh ενώ η πραγματική ενεργειακή παραγωγή του πάρκου ήταν 76.25GWh. Το αποτέλεσμα αυτό είναι μόλις 0,8 % κάτω από την πραγματική παραγωγή.



Η 2EN είναι μία από τις έξι ομάδες που βρέθηκαν πλησιέστερα στην πραγματική ετήσια ενεργειακή παραγωγή του πάρκου και κοντά στις επιμέρους τιμές που εκτιμήθηκαν σε κάθε βήμα της διαδικασίας :

 • Μακροχρόνια συσχέτιση
 • Κατακόρυφο προφίλ ανέμου
 • Μοντελοποίηση ροής
 • Μοντελοποίηση πάρκου

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Μάιος 2011

Η 2ΕΝ έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε εργαστήρια και συγκερκιμένα στο EWEA Wind Resource Assessment Technology Workshop που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Μάιο 2011. Στο εργαστήριο συμμετείχαν συνολικά 36 οργανισμοί από 16 χώρες και ασχολήθηκαν με:

 • Mesoscale Modelling
 • Remote Sensing
 • Advanced Modelling
 • Wakes
 • Comparison of Resource and Energy Yield Assessment Procedures

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.


Η εταιρία
Εταιρικό προφίλ
Το όραμα
Η ομάδα
Οργανόγραμμα
Υποδομή
Κύριοι πελάτες
Κοινωνική ευθύνη


Αιολική
ενέργεια

Εκτίμηση αιολικού δυναμικού
Μετεωρολογικοί Ιστοί
Εξοπλισμός ιστών
Αγκύρια Manta Ray
LIDAR
Αισθητήρια όργανα
Ενεργειακές Μελέτες
WindSim
Συμβουλευτικές υπηρεσίες


Μικρά
Αιολικά

Γενικά
Μηχανές Οριζοντίου Αξονα
Μηχανές Καθέτου Αξονα
Αδειοδότηση
Μετρήσεις αιολικού δυναμικού


Φωτοβολταϊκά συστήματα
NET-Metering
Αδειοδότηση
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αδειοδότηση
Υπηρεσίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Αυτόνομα
συστήματα

Μονάδες Ισχύος
Λογισμικό διαχείρισης
Ενεργειακές κυψέλες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ